A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben. A szakképesítéssel rendelkező betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket, a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket. Megismeri és betartja a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat; alkalmazza a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket. Tisztázza a feladatellátás körülményeit és dönt a megvalósításról, megoldásról: Ismeri a megfelelő tisztítási eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert. Megválasztja; előkészíti az eszközrendszert, és előkészül a munkavégzésre. Eltávolítja a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket; fertőtleníti a felületeket; elvégzi a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását. A feladatok elvégzésével átadja a megtisztított területet; tervezi, szervezi a saját feladatait; és dokumentálja a tevékenységét.


A képzés általános adatai (képzési program szerint)

I.1.A képzés megnevezéseTisztítás-technológiai szakmunkás 10113003
I.2.A képzés óraszáma800 óra
I.3.A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumTanúsítvány
1.4.Bemeneti feltétel:alapfokú iskolai végzettség
I.5.A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsgaX nem kapcsolódik o kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
I.6.1A megengedett hiányzás mértéke20% (160 óra)

A képzés adatai

II.1.A képzés helye(i)Elmélet: 1212 Budapest, Erdőalja u 12. Gyakorlat: 1212 Budapest, Erdőalja utca 12.
II.2.A képzés időtartama:9 hónap Előzetes tudás beszámítás figyelembe vehető, mely csökkenti a képzésben való részvétel óraszámát és a képzési költséget.
II.4.A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Képzés tananyagegysége Össz. óraszám Megnevezés Munkaforma Tisztítási és technológiai alapismeretek kontaktóra 800 óra
II.5.A képzési díj – figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését –
II.6.1mértéke egy összegben320 000 Ft
II.6.2vizsgadíjFüggetlen vizsgabizottság meghatározása

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


Jelentkezés: