A képzés általános adatai (képzési program szerint)            
I.1.A képzés megnevezéseVolfrámelektródás védőgázas ívhegesztő 07153013  
I.2.A képzés óraszáma360 óra 
I.3.A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumTanúsítvány 
1.4.Bemeneti feltétel:alapfokú iskolai végzettség, szakmaalkalmasság
I.5.A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsgaX nem kapcsolódik o kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
I.6.1A megengedett hiányzás mértéke20 %72 óra

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz

A képzés egyedi adatai       
II.1.A képzés helye(i)Elmélet: 1212 Budapest, Erdőalja u 12. Gyakorlat: 1097 Budapest, Timót u.3.
II.2.A képzés időtartama:4,5 hónap (heti 3 alkalom)
II.4.A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Képzés tananyagegysége Össz. óraszám Megnevezés Munkaforma Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő szakmai ismeretek kontaktóra és online 360 óra
II.5.A képzési díj – figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését –
II.6.1mértéke egy összegben 320000 Ft
II.6.2vizsgadíjFüggetlen vizsgabizottság meghatározása

A tanfolyammal kapcsolatosan további információ kérhető:

CSÚCS ’91 Kft. 1212 Budapest, Erdőalja u.12.

+36 1 277-0512, 420-3990 csucs91@gmail.com


Jelentkezés: