A képzés általános adatai (képzési program szerint)            
I.1.A képzés megnevezéseDajka 01193003 Játékok, könyvek, diafilmek óvodakezdésre - LurkóVilág óvodai-szülői magazin 
I.2.A képzés óraszáma400  óra 
I.3.A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumTanúsítvány 
1.4.Bemeneti feltétel:alapfokú iskolai végzettség
I.5.A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsgaX nem kapcsolódik o kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
I.6.1A megengedett hiányzás mértéke20 %80 óra

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz

A képzés egyedi adatai       
II.1.A képzés helye(i)1212 Budapest, Erdőalja u 12.
II.2.A képzés időtartama:5,5 hónap (heti 3 alkalom)
II.4.A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Képzés tananyagegysége óraszám Megnevezés Munkaforma Nevelési feladatok a dajka tevékenységében online 150 Gondozás és egészségvédelem online 90 Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében online 90 Takarítási feladatok a dajka tevékenységében online 70
II.5.A képzési díj – figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését –
II.6.1mértéke egy összegben95 000 Ft
II.6.2vizsgadíjFüggetlen vizsgabizottság meghatározása

A tanfolyammal kapcsolatosan további információ kérhető:

CSÚCS ’91 Kft.1212 Budapest, Erdőalja u.12.

Horváth Etelka szakképzési menedzser

209-177-244, 277-0512, 420-3990 horvath.etelka.cs91@gmail.com


Jelentkezés: