A képzés általános adatai (képzési program szerint)              
I.1.A képzés megnevezéseközúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítés Használt gépekföldmunkaárokásás 
I.2.A képzés óraszáma24 óra + gyakorlat
I.3.A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumjogosítvány
1.4.Bemeneti feltétel:alapfokú iskolai végzettség, foglalkozásegészségügyi orvosi
I.5.A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsgaX nem kapcsolódik o kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
I.6.1A megengedett hiányzás mértéke10 %

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz

A képzés egyedi adatai       
II.1.A képzés helye(i)1212 Budapest, Erdőalja u 12.
II.2.A képzés időtartama:intenzitás függő
II.4.A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Képzés tananyagegysége óraszám Megnevezés Munkaforma Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek kontakt óra 8 Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek kontakt óra 8 Szakirányú gépspecifikus ismeretek kontakt óra 8 Munka- és balesetvédelmi ismeretek kontakt óra 1 Gépkezelési gyakorlat kontakt óra gép specifikus
II.5.A képzési díj – figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését –
II.6.1mértéke egy összegbenFt
II.6.2vizsgadíj 

A tanfolyammal kapcsolatosan további információ kérhető:

CSÚCS ’91 Kft.1212 Budapest, Erdőalja u.12.

Horváth Etelka szakképzési menedzser

209-177-244, 277-0512, 420-3990 horvath.etelka.cs91@gmail.com


Jelentkezés: