A képzés általános adatai (képzési program szerint)              
I.1.A képzés megnevezéseDemencia gondozó 09214001 Egyre több embert fog érinteni a demencia | 24.hu 
I.2.A képzés óraszáma600  óra 
I.3.A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumTanúsítvány 
1.4.Bemeneti feltétel:alapfokú iskolai végzettség + Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés
I.5.A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsgaX nem kapcsolódik o kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
I.6.1A megengedett hiányzás mértéke20 %120 óra

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz

A képzés egyedi adatai       
II.1.A képzés helye(i)1212 Budapest, Erdőalja u 12.
II.2.A képzés időtartama:8,5 hónap (heti 3 alkalom)
II.4.A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Képzés tananyagegysége óraszám Megnevezés Munkaforma Demencia gondozó online 600
II.5.A képzési díj – figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését –
II.6.1mértéke egy összegben160 000 Ft
II.6.2vizsgadíjFüggetlen vizsgabizottság meghatározása