A Housekeeping-Stewarding területet vezető személy, a szálláshely motorja. A beosztottak, takarítást végző kollégák munkavégzéséért felelős. A legfontosabb feladata az ellátandó területeken folyó munka megszervezése, és mint egy részleg vezetője, tervezési, irányítói, szervezési és ellenőrzési, értékelési tevékenysége van. Kapcsolatot tart a szálláshely többi részlegének vezetőjével (Front Office, Karbantartás, Szobaszerviz, Étterem, Rendezvény) valamint a beszállítókkal és a szakmai szervezetekkel is. Rendkívül felelősségteljes munkakör. A feladatai közé tartozik többek között a megfelelő színvonal biztosítása a szálláshely teljes területén, a vendégek szállodával szembeni, tisztasággal összefüggő elvárásainak teljesítése, a vendégszobák, vendégterek, raktárak ellenőrzése tisztasági és műszaki szempontból.


A képzés általános adatai (képzési program szerint)

I.1.A képzés megnevezéseTisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding 10134004
I.2.A képzés óraszáma200 óra
I.3.A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumTanúsítvány
1.4.Bemeneti feltétel:alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
I.5.A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsgaX nem kapcsolódik o kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
I.6.1A megengedett hiányzás mértéke20% (40 óra)

A képzés adatai

II.1.A képzés helye(i)Elmélet: 1212 Budapest, Erdőalja u 12. Gyakorlat: 1212 Budapest, Erdőalja utca 12.
II.2.A képzés időtartama: 3 hónap Előzetes tudás beszámítás figyelembe vehető, mely csökkenti a képzésben való részvétel óraszámát és a képzési költséget.
II.4.A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Képzés tananyagegysége Össz. óraszám Megnevezés Munkaforma Tisztítási és technológiai szolgáltatásvezető ismeretek kontaktóra 200 óra
II.5.A képzési díj – figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését –
II.6.1mértéke egy összegben250 000 Ft
II.6.2vizsgadíjFüggetlen vizsgabizottság meghatározása

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


Jelentkezés: