A növényvédelmi kezeléseket végző drónpilóta – felsőfokú növényvédelmi végzettséggel rendelkező szakirányító felügyelete mellett – növényvédelmi monitoringozást és növényvédelmi kezeléseket végez drónnal különböző mezőgazdasági kultúrákban és lakott területen lévő zöldfelületeken.
A kezelendő terület térképén megtervezi a kezeléseket, felmérve és figyelembe véve a terep repülésre jelentett kockázatait, majd beprogramozza a repülési útvonalat. Ismeri növényvédő szereket és a kezelésükben rejlő humán és környezeti kockázatokat. A kijuttatáshoz használt gépet karbantartja, a kezeléskor a célnak megfelelő beállításokat alkalmaz, részt vesz a permetlé bekeverésében, irányítja a permetlé tartály feltöltését, a kezelés végeztével gondoskodik a hulladékok, maradékok, szennyezett eszközök megfelelő kezeléséről.
A drónpilótáknak 2 évente 8 órás továbbképzést kell részt venniük, hogy tudásuk a gyorsan fejlődő ágazatban mindig naprakész legyen.

A képzés általános adatai (képzési program szerint)

I.1.A képzés megnevezéseNövényvédelmi drónpilóta 08104005
I.2.A képzés óraszáma320  óra
I.3.A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumTanúsítvány
1.4.Bemeneti feltétel:érettségi végzettség és szakmai előképzettség a pilóta nélküli légijárművek üzemeltetésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIX. törvény és az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 39/2021. (II. 2.) Korm. rendelet által meghatározott képzés; a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23) FVM rendeletben előírt minimális képzés (80 órás zöld könyves növényvédelmi alaptanfolyam) Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges a jogosítvány egészségügyi feltételeivel azonos módon, ezért legalább a B kategóriás járművezetői engedély megléte a vizsga előfeltétele
I.5.A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsgaX nem kapcsolódik o kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
I.6.1A megengedett hiányzás mértéke20% (64 óra)

A képzés egyedi adatai

II.1.A képzés helye(i)1212 Budapest, Erdőalja u 12. vagy kihelyezetten vidéken
II.2.A képzés időtartama:5 hónap (heti 3 alkalom)
II.4.A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Képzés tananyagegysége óraszám Megnevezés Munkaforma Növényvédelmi drón alapismeretek kontakt és online 50 Agrometeorológiai alapismeretek kontakt és online 28 Térinformatikai alapismeretek kontakt és online 36 Növényvédelmi permetező drónkezelő gyakorlat kontakt 206 (≈ 17 ténylegesen repült óra/fő a maximum 12 fős csoportban)
II.5.A képzési díj – figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését –
II.6.1mértéke egy összegbenFt
II.6.2vizsgadíjFüggetlen vizsgabizottság meghatározása

Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


Jelentkezés: