A képzés általános adatai (képzési program szerint)            
I.1.A képzés megnevezésePedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) 01194002 A fogyatékkal élők számára a gyógypedagógiai asszisztens kapocs lehet a  világ felé - Pannon Kincstár
I.2.A képzés óraszáma900  óra
I.3.A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumTanúsítvány
1.4.Bemeneti feltétel:érettségi végzettség
I.5.A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsgaX nem kapcsolódik o kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
I.6.1A megengedett hiányzás mértéke20 %180 óra

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz

A képzés egyedi adatai       
II.1.A képzés helye(i)1212 Budapest, Erdőalja u 12.
II.2.A képzés időtartama:12 hónap (heti 3 alkalom)
II.4.A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Képzés tananyagegysége óraszám Megnevezés Munkaforma Pedagógiai, pszichológiai ismeretek online 300 Családpedagógiai alapismeretek online 250 Szabadidőpedagógia online 200 Gondozás és egészségnevelés online 150 Kommunikáció és viselkedéskultúra online 100
II.5.A képzési díj – figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését –
II.6.1mértéke egy összegben280 000 Ft
II.6.2vizsgadíjFüggetlen vizsgabizottság meghatározása

A tanfolyammal kapcsolatosan további információ kérhető:

CSÚCS ’91 Kft.1212 Budapest, Erdőalja u.12.

Horváth Etelka szakképzési menedzser

209-177-244, 277-0512, 420-3990 horvath.etelka.cs91@gmail.com


Jelentkezés: